Świetlica

Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się w godzinach 6:30-17.00

Świetlica szkolna to miejsce, w którym uczniowie mają szansę kształcić się, rozwijać swoje zainteresowania oraz mieć możliwość na odpoczynek, zjedzenie posiłku, odrobienie zadania domowego, swobodną zabawę z innymi dziećmi oraz aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Choć pełni ona przede wszystkim rolę opiekuńczo-wychowawczą, jest również przestrzenią, w której dzieci mogą działać w sposób twórczy, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje, poszerzać swoją wiedzę oraz integrować się z rówieśnikami.

W swojej programowej działalności świetlica realizuje cele i zadania szkoły, której jest integralna częścią. W planie pracy świetlicy szczególnie uwzględniono treści i działania opiekuńczo-wychowawcze, profilaktyczne i dydaktyczne.

Wychowanków świetlicy obowiązuje KODEKS ŚWIETLIKA:

  1. Świetliki szanują nauczycieli i kolegów.
  2. Świetliki szanują zabawki i gry oraz sprzęt szkolny.
  3. Świetliki często używają magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam.
  4. Każdy świetlik wychodzi ze świetlicy tylko za zgodą wychowawcy.
  5. Wszelkie krzyki i tupanie są zabronione.
  6. Każdy świetlik po zabawie odkłada na miejsce przedmioty, którymi się bawił.

Karta zgłoszenia (docx)
Karta zgłoszenia (pdf)

Regulamin świetlicy