Nauczyciele

edukacja wczesnoszkolna:mgr Klaudia Gola
mgr Kinga Kozieł
mgr Maria Litwinek
mgr Ewa Nowak
mgr Marta Okopień
mgr Marta Pawlak
mgr Andrzej Pustuła
mgr Agnieszka Siwek
mgr Małgorzata Wojciechowska
religia:ks. Konrad Walerczak
ks. Dariusz Węgrzyn
s. Monika Czajkowska
język polski:mgr Anna Borowska
mgr Dorota Broniś
mgr Iwona Młynarczyk-Halicka
mgr Renata Petrus
język angielski:mgr Paulina Kondracka
mgr Piotr Surma
język niemiecki:mgr Alina Dziopa
matematyka:mgr Anna Mazur
mgr Urszula Sodel
mgr Małgorzata Gębska-Lisowska
fizyka:mgr Patrycja Zaręba-Michalska
chemia:mgr Anna Stradomska
informatyka:mgr Dariusz Stępień
historia:mgr Katarzyna Szostak
EDB, WOS, historia:mgr Patryk Kozieł
biologia, przyroda:mgr Agnieszka Baran
mgr Elżbieta Wójcik
geografia:mgr Monika Wychowaniec
muzyka:mgr Małgorzata Walczak
plastyka:mgr Marzena Kwiecień
technika:mgr Iwona Tusznio
wychowanie fizyczne:mgr Agnieszka Buczek
mgr Grzegorz Kołomański
mgr Remigiusz Krzywda
mgr Łukasz Kurek
mgr Marta Więckowska
mgr Maciej Życiński
świetlica:mgr Agnieszka Rycombel – kierownik świetlicy
mgr Iwona Delipacy
mgr Honorata Mieszczankowska
WDŻmgr Dorota Aplas
biblioteka:mgr Renata Kozieł
mgr Albert Lewandowski
pedagog szkolny:mgr Beata Smagór
pedagog specjalny:mgr Martyna Malarczyk
mgr Agata Szcześniak
psycholog szkolnymgr Weronika Ślewa
nauczyciel wspomagającymgr Barbara Jaworska
mgr Martyna Malarczyk
mgr Agata Szcześniak
mgr Maciej Zaręba