Nauczyciele

edukacja wczesnoszkolna:mgr Klaudia Gola
mgr Iwona Kościelecka
mgr Kinga Kozieł
mgr Elżbieta Lis
mgr Ewa Nowak
mgr Katarzyna Ostrowska
mgr Marta Pawlak
mgr Andrzej Pustuła
mgr Agnieszka Siwek
religia:ks. Konrad Walerczak
ks. Dariusz Węgrzyn
s. Monika Czajkowska
język polski:mgr Dorota Broniś
mgr Mariola Strózik
mgr Aleksandra Walerczak-Żołobowska
język angielski:mgr Paulina Kondracka
mgr Piotr Surma
mgr Magdalena Zacharz
język niemiecki:mgr Katarzyna Sikora-Gorzelańczyk
matematyka:mgr Anna Mazur
mgr Urszula Sodel
mgr Małgorzata Gębska-Lisowska
fizyka:mgr Patrycja Zaręba-Michalska
chemia:mgr Anna Stradomska
informatyka:mgr Dariusz Stępień
historia:mgr Katarzyna Szostak
EDB, WOS, historia:mgr Patryk Kozieł
biologia, przyroda:mgr Krystyna Banasik
mgr Elżbieta Wójcik
geografia:mgr Agnieszka Młynarczyk
muzyka:mgr Emilia Orkisz
plastyka:mgr Marzena Kwiecień
technika:mgr Iwona Tusznio
wychowanie fizyczne:mgr Adamczyk Agnieszka
mgr Grzegorz Kołomański
mgr Remigiusz Krzywda
mgr Łukasz Kurek
mgr Marta Więckowska
świetlica:mgr Agnieszka Rycombel – kierownik świetlicy
mgr Borowska Anna
mgr Delipacy Iwona
mgr Litwinek Elżbieta
biblioteka:mgr Renata Kozieł
pedagog szkolny:mgr Beata Smagór
pedagog specjalny:mgr Małgorzata Wojciechowska
psycholog szkolnymgr Aneta Dudek