Szkolny Klub Sportowy

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. 

2021/2022.

Zajęcia z piłki nożnej dla klas 4-8 prowadzi Grzegorz Kołomański.

2020/2021

W naszej szkole zajęcia prowadzą: Urszula Woźniak – badminton klasy 2 -8, Ewa Nowak – tańce klasy 4-8, Łukasz Kurek – piłka ręczna klasy 4 -8.

Zajęcia taneczne