ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Uczniowie klas IV uczestniczą w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych (SPE) realizowanych w ramach Projektu „Cyfrowa Jedynka” z wykorzystaniem narzędzi TIK. […]

Zajęcia z programowania

W ramach projektu „Cyfrowa Jedynka” od października 2018 roku w naszej szkole prowadzone są zajęcia […]

Cyfrowa „Jedynka”

projekt nr: RPSW.08.03.03-26-0035/17 Dofinansowanie projektu z UE: 343 670,00zł  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica […]