Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach
25 – 410 Kielce, ul. Leopolda Staffa 7
tel: (041) 367-64-75
fax: (041) 367-69-22

e-mail: sekretariat@sp1.kielce.eu

Kielce, Staffa 7