DLA RODZICÓW

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? – informacje dla Rodziców/Opiekunów, Wychowawców/Nauczycieli

Regulamin – nauka zdalna

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022
Plakat – 10 zasad dla rodziców
Plakat – 10 zasad dla uczniów

Procedury bezpieczeństwa:

Nowe „Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego” opracowane przez MEiN MZ i GIS w roku szkolnym 2022/2023
Procedury bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju w Szkole Podstawowej nr 1 Stanisława Staszica w Kielcach
Procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym w Szkole Podstawowej nr1 im. Stanisława Staszica w Kielcach


Regulamin zajęć prowadzonych w formie online w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach
Nowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej
Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice
Numery telefonów instytucji z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie SP nr 1
Dziecko i koronawirus
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, Warszawa, 27.02.2020r.——————————————————————————————————————–

Rada Rodziców
Harmonogram spotkań z Radą Rodziców
Harmonogram spotkań i konsultacji z rodzicami


RODO

——————————————————————————————————————–
Wytyczne dotyczące przeprowadzania i organizowania egzaminu ósmoklasisty
Aneks do Wewnątrzszkolnej instrukcji organizowania i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty
Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty 
Informacja dotycząca dostosowań podczas Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022
Procedura obsługi i korzystania z monitoringu SP1

Zajęcia pozalekcyjne:
Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia – 2021/2022
Zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 2021/2022
Zajęcia w ramach projektu „Nowoczesna Jedynka” – 2021/2022
Zajęcia w ramach projektu „Jedynka na TIK” – 2021/2022

——————————————————————————————————————–

Instrukcje do dziennika elektronicznego Vulcan (UONET+)

Aktywacja konta i logowanie do e-dziennika Vulcan

Proszę zapoznać się z instrukcjami dla rodziców i uczniów
Jak po raz pierwszy zalogować się do e-dziennika UONET+
Chcesz mieć e-dziennik w swoim telefonie? Używaj aplikacji Dzienniczek VULCAN!

INSTRUKCJA

Adres strony internetowej e-dziennika
https://uonetplus.vulcan.net.pl/kielce/

WAŻNE!
W przeciwieństwie do dziennika elektronicznego LIBRUS, szkolny administrator nie ma możliwości zresetowania lub zmiany hasła. Odzyskiwanie utraconego hasła odbywa się poprzez e-mail podany wychowawcy.
Jak odzyskać hasło do e-dziennika UONET+ firmy VULCAN

——————————————————————————————————————–

Teams

Instrukcja do rozmów indywidualnych
Instrukcja do zebrań z rodzicami
Instrukcja rejestracji do usług Office 365 i Teams

——————————————————————————————————————–

Przypominamy o zasadach bezpiecznej pracy w sieci
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy – nauki w domu

List Ministra Edukacji Narodowej w rocznicę powstania Szarych Szeregów

CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZYCH PAPIEROSÓW

Wniosek o nauczanie indywidualne
Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu dziecka na lekcje religii
Oświadczenie rodziców o nieuczęszczaniu dziecka na zajęcia WDŻ
Regulamin korzystania ze stołów do tenisa stołowego
Regulamin korzystania ze stołów do gry w bilard
Regulamin korzystania z szafek uczniowskich
Szkolny stomatolog
Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną – pobierz druk
Telefony Zaufania

Wykaz instytucji, w których można uzyskać pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wychowawczą i opiekuńczą

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK