Klasa I – bilardowa

Zapisy do klasy I

karta zgłoszeniowa do klasy I bilardowej
zgoda na publikację wizerunku dziecka
oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii
informacja dla uczniów rodziców i opiekunów uczniów i kandydatów na uczniów
uchwala_nr_XLIX11072017_rady_miasta_kielce.pdf
ZARZĄDZENIE NR 25/2022 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 24 stycznia 2022 r.

BILARD – dlaczego jest tak ważnym i cenionym sportem?

Zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej – bilardowej na rok szkolny 2022/2023. 

Informujemy, że rozpoczęły się zapisy dzieci do klasy I – bilardowej w Szkole Podstawowej nr 1 im Stanisława Staszica w Kielcach na rok szkolny 2022/2023

Do klasy pierwszej – bilardowej  przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły SP 1 na podstawie zgłoszenia rodziców.

Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2015 r.

Zapisy odbywają się w godz. 7.30 – 15.30.

Dokumentację niezbędną do zapisu dziecka stanowi:

Karta zgłoszenia – do pobrania lub dostępna w sekretariacie szkoły.

Przy zapisie dziecka do SP 1 należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, odpis aktu urodzenia dziecka i numer PESEL dziecka.

W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły innej niż SP 1 w Kielcach, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia SP 1 (najpóźniej do 30 września 2022r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

https://www.facebook.com/bilardsportem/videos/1282482708511208/
Nauka gry w BILARD – Bilard Sportem Wszystkich cz.II
Nauka gry w Bilard – Film Szkoleniowy Polskiego Związku Bilardowego Bilard Sportem Wszystkich – III cz.