Klasa I – bilardowa

Zapisy do klasy I

karta zgłoszeniowa do klasy I bilardowej
zgoda na publikację wizerunku dziecka
oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii
informacja dla uczniów rodziców i opiekunów uczniów i kandydatów na uczniów
uchwala_nr_XLIX11072017_rady_miasta_kielce.pdf
zarządzenie nr 17/2021 Prezydenta Miasta Kielce.pdf

BILARD – dlaczego jest tak ważnym i cenionym sportem?

https://www.facebook.com/bilardsportem/videos/1282482708511208/
Nauka gry w BILARD – Bilard Sportem Wszystkich cz.II
Nauka gry w Bilard – Film Szkoleniowy Polskiego Związku Bilardowego Bilard Sportem Wszystkich – III cz.