Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania: mgr Marta Bolek

Środa 08:00 – 14:00
Czwartek 08:00 – 14:00
Piątek 08:00 – 13:30