Biblioteka

Uwaga czytelnicy!

Biblioteka szkolna wznawia swoją działalność.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami korzystania z naszego księgozbioru.

Nowe zasady korzystania z biblioteki
Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Biblioteka czynna codziennie

8.00 – 15.30

Biblioteka szkolna nosi imię Kornela Makuszyńskiego, autora licznych książek dla dzieci, w tym przygód sławnego Koziołka Matołka. Znajduje się ona na pierwszym piętrze i zajmuje dwa pomieszczenia – czytelnię i wypożyczalnię. W czytelni znajdują się stanowiska komputerowe, sprzęt audio-video, wykorzystywany podczas różnych zajęć przeprowadzanych w bibliotece oraz bogaty księgozbiór podręczny. Odbywają sie tutaj konkursy szkolne, akcje i spotkania Samorządu Uczniowskiego. Regały wystawowe umożliwiają prezentację prac uczniowskich.

W wypożyczalni znajduje się główna część księgozbioru. Czytelnicy mogą sami wybrać lekturę (kilka regałów z wolnym dostępem) lub poprosić o pomoc bibliotekarzy. Przy wypożyczeniach pomocny jest program komputerowy MOL.

Biblioteka szkolna organizuje wiele akcji mających na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, współpracując z nauczycielami różnych przedmiotów, wychowawcami oraz innymi instytucjami. Realizuje projekty: „Książki naszych marzeń” (projekt ogólnopolski), „Czytanie rozwija człowieka” (projekt szkolny), kampanię „Ja czytam”. Systematycznie monitoruje czytelnictwo.

Zajmuje się także dystrybucją podręczników.

BIBLIOTEKA SZKOLNA TO MIEJSCE O NIEZWYKŁEJ ATMOSFERZE, DLATEGO UCZNIOWIE CHĘTNIE Z NIEJ KORZYSTAJĄ.