Statut szkoły

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach (pdf)