Psycholog szkolny

mgr Weronika Ślewa

Poniedziałek08:00 – 11:30
Wtorek12:30 – 15:30
Środa08:00 – 11:30
Czwartek13:15 – 15:15

Kontakt również za pośrednictwem:
Tel. 41 367 64 75
Dziennik elektroniczny

Psycholog szkolny – czyli kto?

Uczniu!

Do psychologa warto pójść gdy potrzebujesz porozmawiać o swoim samopoczuciu i emocjach, których doświadczasz. Jest to osoba, której można zaufać. Wszystkie Twoje problemy są u niego bezpieczne. U psychologa możesz być zawsze sobą! 🙂

Dla Rodzica:
• indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów;
• udzielanie porad i konsultacji w sprawach wychowawczych;
• udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach, pomoc w skierowaniu rodziców do specjalistycznych placówek;
• udzielanie informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i funkcjonowania dziecka, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich;
• działania o charakterze psychoedukacyjnym (konsultacje)

Dla Nauczyciela:
• wspieranie w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
• pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień i potrzeb uczniów;
• pomoc w określaniu form i metod wspierania uczniów;
• konsultacje z zespołem nauczycieli w celu ujednolicenia wspólnych oddziaływań wobec uczniów;
• interwencje wychowawcze w razie potrzeb;
• pomoc wychowawcy w integrowaniu klasy;
• udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach.