„Jedynka na TIK” – fundusze europejskie dla naszej szkoły

Z radością i satysfakcją pragnę poinformować o podpisaniu umowy na dofinansowanie Projektu „Jedynka na TIK”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i został zatwierdzony do realizacji w ramach konkursu ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego zmodernizujemy i wyposażymy pracownie językowe w nowoczesny sprzęt TIK. Uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne i rozwijające z języka  angielskiego. Natomiast nauczyciele SP1 poprzez specjalistyczne szkolenia będą rozwijać kompetencje do nauczania języków obcych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Wierzymy, że realizacja programu „Jedynka na TIK” spełni swoje programowe założenie i realnie przyczyni się do rozwoju językowych oraz cyfrowych kompetencji uczniów naszej szkoły. Wpłynie również na lepszą przyszłość dla nich oraz lepsze możliwości zawodowe w przyszłości, czego wszystkim uczestnikom projektu życzymy.

Żaneta Szczepaniak
Dyrektor SP1 Kielce

Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu
Regulamin rekrutacji