Stołówka

Godziny wydawania obiadów: 11.30 – 14.00,
w tym klasy I-III 11.30-12.30 i 12.50-13.35, klasy IV-VIII 12.30-12.50 i 13.35-13.55. 

Płatność za obiady jest możliwa tylko przelewem na indywidualny numer konta, który zostanie wygenerowany po złożeniu deklaracji korzystania z obiadów.

W tytule rachunku prosimy wpisać:

– nazwisko i imię dziecka (dla kogo wykupione są obiady),

– klasę, do której dziecko jest zapisane,

– miesiąc i rok, za który dokonywana jest wpłata.

Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto bankowe szkoły.

NIEOBECNOŚĆ ucznia na obiedzie należy zgłaszać do godziny 8:00 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, telefonicznie (41 367 64 75 od 7:30 do 15.30) lub mailowo: referent@sp1.kielce.eu

Deklaracja korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Jadłospis