Baza dydaktyczna

Szkoła mieści się w jednym budynku, dysponuje 17 salami lekcyjnymi, w tym:

 • pracownia komputerowa na 15 stanowisk
 • pracownia komputerowa na 10 stanowisk
 • pracownia językowa
 • sala z tablicą interaktywną dla klas I-III
 • sala z tablicą interaktywną dla klas IV-VI

oraz:

 • duża sala gimnastyczna
 • mała sala gimnastyczna
 • sala do zajęć z gimnastyki korekcyjnej
 • nowoczesne boisko sportowe
 • świetlica – stołówka
 • świetlica
 • gabinet pedagoga
 • gabinet pielęgniarki
 • biblioteka
 • czytelnia
 • szatnia z boksami