Poczet Sztandarowy

Delegacja Naszej Szkoły Pocztu Sztandarowego w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, wzięła udział przed dawną siedzibą dowództwa […]

POCZET SZTANDAROWY – SZKOLENIE

W dniu 05.11.2021 r. o godz. 10.00 w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach przy ul. Ściegiennego 2 uczniowie klas 7 wchodzący […]

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najbardziej zaszczytnych funkcji w karierze uczniowskiej, przysługującą nominalnie uczniom […]

Poczet Sztandarowy

Miesiąc wrzesień  wiąże się z rozpoczęciem roku szkolnego i różnymi uroczystościami inaugurujących nauczanie, w których […]