CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najbardziej zaszczytnych funkcji w karierze uczniowskiej, przysługującą nominalnie uczniom […]