Z niemożliwego robimy MOŻLIWE

Spełniamy marzenia Podążamy za pasją  Odkrywamy talenty  Rozwijamy zainteresowania Nigdy nie rezygnujemy Osiągamy cele  Małe Formy […]

MOC JEST W NAS!!!

Osiągnięte umiejętności i zdolności zrealizowaliśmy wreszcie przez pokazanie naszego Innowacyjnego Widowiska Tanecznego pod tytułem: „KAŻDY MA […]

Zajęcia taneczne

Istotną rolę w tworzeniu warunków do rozwoju aktywności ruchowej dziecka odgrywa nauczyciel, który umożliwia organizowanie sytuacji […]

Zajęcia z gimnastyki

Aktywny udział w proponowanych przez Nas zajęciach wpływa na wszechstronny rozwój młodego człowieka, który potrzebny jest […]