Obsługa

sprzątaczka:
sprzątaczka:
sprzątaczka:
sprzątaczka:
sprzątaczka:
woźna:
woźna:
pomoc kuchenna:
dozorca:
dozorca:
konserwator:
Chlewicka Marzena
Kupis Danuta
Kwiatkowska Krystyna
Pankiewicz Joanna
Kalwat Danuta
Zatorska Bożena
Górak Kamila
Karbownik Dorota
Kłak Ryszard
Kowalczyk Robert
Winkler Mirosław