Hymn szkoły

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Na świętokrzyskiej ziemi przez wiele, wiele lat
Pracował On i walczył o nowy, lepszy świat.
Nasz patron swe idee z zapałem ludziom niósł
Patriota i bohater, na zawsze w Polskę wrósł.
Ref. My stworzymy nowe jutro,
My stworzymy nowy świat.
Nasz patron jest nam wzorem
Na sto następnych lat.
Będziemy tu pracować
Ze wszystkich naszych sił,
Zakwitnie kraj jak łąka,
Piękniejszy niźli był.
Tam, gdzie dziejowe burze pozostawiły ślad,
My zbudujemy Polskę na tysiąc pięknych lat.
Śladami stóp Staszica pójdziemy za pan brat
Z kulturą i techniką w mgławicę świetlnych lat.

Słowa: Emilia Janyst – Klupa
Oprac. muz.: Ireneusz Jakubowski