Dyrekcja szkoły

dyrektor:  mgr Żaneta Szczepaniak

wicedyrektor:  mgr Elżbieta Wójcik