Spis nauczycieli

SPIS PEDAGOGÓW (od 1978 roku)

DYREKTORZY

Nazwisko i imię Czas sprawowania funkcji
Chlebna Irena
Sidło Aleksandra
Laszczyk Rozalia
Leśniok Jerzy
Szczepaniak Żaneta
1978-1986
1986-1991
1991-1995
1995-2019
2019-sprawuje funkcję

WICEDYREKTORZY

Nazwisko i imię Czas sprawowania funkcji
Braun – Frelek Barbara
Sidło Aleksandra
Polańska Teresa
Sarnot Barbara
Ciesielska Alfreda
Laszczyk Rozalia
Piętak Maria
Piast Barbara
Dziedzic Lidia
Zapała Barbara
Leśniok Jerzy
Banasik Barbara
Biestek Grażyna Małgorzata
Elżbieta Wójcik
1978-1983
1978-1986
1980-1983
1980-1984
1983-1986
1984-1985
1984-1989
1986-1990
1986-1995
1989-1990
1991-1995
1995-2001
2001-2017
2017-sprawuje funkcję

NAUCZYCIELE

1 Niedzielska Teresa 1978-1979 nauczyciel bibliotekarz
2 Sarnot Barbara 1978-1980 kierownik świetlicy
3 Oszywa Barbara 1978-1981 nauczanie początkowe
4 Szmerek Ewa 1978-1982 nauczanie początkowe
5 Ciszewska Maria 1978-1983 nauczanie początkowe
6 Herman Jolanta 1978-1983 język polski
7 Litwińska Elżbieta 1978-1983 język polski
8 Radomska Maria 1978-1983 nauczyciel klasy „0”
9 Szlechta Urszula 1978-1983 kierownik świetlicy
10 Tetelewska Halina 1978-1983 język polski
11 Zubko Włodzimierz 1978-1983 wychowawca świetlicy
12 Oksińska Irena 1978-1985 geografia
13 Piast Barbara 1978-1986 nauczanie początkowe
14 Skwarlińska Lidia 1978-1986 nauczyciel klasy „0”
15 Kozakowska Krystyna 1978-1987 historia
16 Lembrych Ewa 1978-1987 nauczanie początkowe
17 Szczukiewicz Jerzy 1978-1987 matematyka
18 Żmuda Jadwiga 1978-1987 geografia
19 Antoszewska Zofia 1978-1988 technika
20 Oksiński Edward 1978-1988 matematyka
21 Jargot Jadwiga 1978-1989 nauczanie początkowe
22 Kwiecień Janina 1978-1989 matematyka
23 Lerka Zofia 1978-1989 nauczanie początkowe
24 Łuksza Maria 1978-1989 geografia
25 Polańska Teresa 1978-1990 matematyka
26 Laszczyk Rozalia 1978-1991 język polski
27 Henke Ewa 1978-1992 nauczanie początkowe
28 Pawlik Urszula 1978-1992 biologia
29 Krzemińska Irena 1978-1993 język rosyjski i niemiecki
30 Chojnacka Mieczysława 1978-1994 nauczanie początkowe
31 Wilczyńska Anna 1978-1994 język rosyjski
32 Banasik Barbara 1978-1995 biologia
33 Król Kazimiera 1978-1995 pedagog szkolny
34 Sieroń Gustawa 1978-1996 nauczanie początkowe
35 Wójcik Henryka 1978-1997 matematyka
36 Lato Halina 1978-1998 chemia
37 Niekra Halina 1978-1998 nauczyciel bibliotekarz
38 Szcześniak Ewa 1978-1998 kultura fizyczna
39 Szczykutowicz Kazimiera 1978-1998 matematyka
40 Tomaszewska Marta 1978-1998 nauczanie początkowe
41 Maj Barbara 1978-1999 nauczyciel bibliotekarz
42 Zapała Barbara 1978-1999 fizyka
43 Kucharski Eugeniusz 1978-2000 kultura fizyczna
44 Pabis Krystyna 1978-2000 język polski
45 Razik Bożena 1978-2002 historia
46 Czekaj Marta 1978-2004 nauczanie początkowe
47 Telka Wiesława 1978-2005 język angielski, chemia
48 Sobczyńska Maria 1978-2006 kultura fizyczna
49 Kruk Janina 1978-2007 nauczanie początkowe
50 Wojtasińska Elżbieta 1978-2015 matematyka
51 Rosołowska Anna 1979-1980 nauczyciel klasy „0”
52 Stelmaszczuk Halina 1979-1980 nauczanie początkowe
53 Plutka Halina 1979-1984 nauczyciel bibliotekarz
54 Dudek Janina 1979-1986 język polski
55 Dziedzic Lidia 1979-1986 język rosyjski
56 Miodek Sławomir 1979-1987 kultura fizyczna
57 Ściana Helena 1979-1987 nauczanie początkowe
58 Jastrzębska Irena 1979-1988 historia
59 Szlęk Maria 1979-1990 nauczyciel bibliotekarz
60 Sikora Maria Elżbieta 1979-1992 matematyka
61 Zygulska Jolanta 1979-1998 technika
62 Baran Danuta 1979-1999 język polski
63 Garbacz Anna 1979-1999 kierownik świetlicy
64 Kowalska Maria 1979-2015 biologia
65 Ciok Jolanta 1980-1986 wychowawca świetlicy
66 Grajda Anna 1980-1986 język rosyjski
67 Król Anna 1980-1986 nauczanie początkowe
68 Polański Włodzimierz 1980-1987 biologia
69 Welechowicz Marta 1980-1987 nauczanie początkowe
70 Maj Maria 1980-1988 nauczanie początkowe
71 Wito Grażyna 1980-1989 historia
72 Kundera Mieczysława 1980-1991 biologia
73 Zemsta Irena 1980-1993 fizyka
74 Chrąchol Stanisława 1981-1983 matematyka
75 Piętak Maria 1981-1984 technika
76 Sabatowska Ewa 1981-1984 nauczanie początkowe
77 Ciupa Lidia 1981-1985 nauczanie klasy „0”
78 Gajek Bogusława 1981-1986 nauczanie początkowe
79 Żal Małgorzata 1981-1986 nauczanie początkowe
80 Jagielska Lidia 1981-1987 nauczanie początkowe
81 Pająk Ewa 1981-1987,1999-2014 nauczanie początkowe
82 Nowak Bożena 1981-1988 nauczanie początkowe
83 Ambrożejczyk Marianna 1981-1990 nauczanie początkowe
84 Stachurska Grażyna 1981-1992 nauczyciel bibliotekarz
85 Wawrzeńczyk Jolanta 1981-1993 nauczanie początkowe
86 Wesołowska Alicja 1981-1993 język polski
87 Przybylik Aniela 1982-1985 nauczyciel klasy „0”
88 Wojtyna Jolanta 1982-1985 nauczanie początkowe
89 Czajka Renata 1982-1986 nauczanie początkowe
90 Kurkowska Izabela 1982-1986 geografia
91 Faliszewska Jolanta 1982-1987 nauczanie początkowe
92 Sobczyk Grażyna 1982-1987 nauczanie początkowe
93 Wierzbicka Elżbieta 1982-1987 nauczanie początkowe
94 Kaczmarczyk Grażyna 1982-1988 nauczanie początkowe
95 Midak Alicja 1982-1989 język rosyjski
96 Czerwiec Jolanta 1982-1991 historia
97 Dziewięcki Mirosław 1982-1992 fizyka
98 Wołowiec Iwona 1982-1993 język polski
99 Baziuk Teresa 1982-1994 nauczanie początkowe
100 Gruszka-Marynowska Iwona 1982-1994 język polski
101 Kandyba-Białoń Elżbieta 1982-1999 język rosyjski i angielski
102 Liszka Małgorzata 1982-2010 nauczanie początkowe
103 Zaborek Anna 1982-2014 nauczanie początkowe
104 Zaborowska Izabela 1983-1984 nauczyciel klasy „0”
105 Muszyński Włodzimierz 1983-1985 biologia
106 Pawełkiewicz Alicja 1983-1985 wychowawca świetlicy
107 Szulwic Teresa 1983-1985 język polski
108 Dyląg Krystyna 1983-1986 matematyka
109 Gajek Romualda 1983-1986 nauczanie początkowe
110 Osojca Zofia 1983-1986 nauczyciel klasy „0”
111 Stec Barbara 1983-1986 nauczanie początkowe
112 Ślusarek Teresa 1983-1986 plastyka
113 Cichosz Joanna 1983-1987 nauczanie początkowe
114 Majchrzyk Dorota 1983-1987 wychowawca świetlicy
115 Popielska Teresa 1983-1987 nauczanie początkowe
116 Książek Lidia 1983-1988 fizyka
117 Kromer Barbara 1983-1989 geografia
118 Tofil Jadwiga 1983-1989 nauczyciel bibliotekarz
119 Helis Magdalena 1983-1990 język polski
120 Sowińska Magorzata 1983-1990 język polski
121 Leśniok Jerzy 1983-1991 nauczanie początkowe
122 Stańczak Bogusław 1983-1991 kultura fizyczna
123 Stochnioł Halina 1983-1991 język polski
124 Pierzak Stanisława 1983-1993 nauczanie początkowe
125 Kamińska Ilona 1983-1995 nauczyciel bibliotekarz
126 Toczek Barbara 1983-2000 nauczanie początkowe
127 Domańska Hanna 1983-2004 język polski
128 Sikora Maria 1983-2005 informatyka
129 Cichomska Małgorzata 1984-1985 nauczanie początkowe
130 Fuchs Małgorzata 1984-1985 język polski
131 Sidło Jadwiga 1984-1985 matematyka
132 Strycharz Paweł 1984-1985 kultura fizyczna
133 Tamborowska Ewa 1984-1985 chemia
134 Gajos Jolanta 1984-1986 nauczanie początkowe
135 Głowacka Hanna 1984-1986 wychowawca świetlicy
136 Plech Dorota 1984-1986 nauczyciel bibliotekarz
137 Stodulski Krzysztof 1984-1986 kultura fizyczna
138 Borek Mariola 1984-1987 nauczanie początkowe
139 Wójcik Teresa 1984-1988 muzyka
140 Pedrycz Zofia 1984-1989 kultura fizyczna
141 Skołuba Bogusława 1984-1989 matematyka
142 Hnidan Urszula 1984-1992 chemia
143 Trzmielewska Mariola 1984-1992 nauczyciel klasy „0”
144 Furgała Jadwiga 1984-1993 technika
145 Błaszczyk Matylda 1984-1994 matematyka
146 Borkowski Ryszard 1984-1994 kultura fizyczna
147 Kukulska-Zawadzka Krystyna 1984-1994 nauczanie początkowe
148 Biernat Stanisława 1984-1998 matematyka
149 Grzęda-Piwońska Kazimiera 1984-1998 język polski
150 Markiewicz Danuta 1984-1999 technika
151 Baraniecka Krystyna 1984-2002 nauczanie początkowe
152 Szajniakowska Elżbieta 1984-2011 matematyka
153 Janyst-Klupa Emilia 1984-2019 język polski
154 Szymczyk Elżbieta 1984-2021 kierownik świetlicy
155 Budziosz Małgorzata 1984-986 nauczanie klasy „0”
156 Gałka Halina 1985-1986 nauczanie początkowe
157 Grochowska Anna 1985-1986 nauczanie początkowe
158 Kowalska Maria 1985-1986 nauczanie początkowe
159 Zając Ewa 1985-1986 plastyka
160 Gajek Małgorzata 1985-1987 wychowawca świetlicy
161 Golonka Hanna 1985-1988 język polski
162 Karpiński Piotr 1985-1988 kultura fizyczna
163 Ćmiel Magdalena 1985-1990 język polski
164 Orlikowska Helena 1985-1990 język polski
165 Dziedzic Jolanta 1985-1992 technika
166 Wielowiejska Wiesława 1985-1994 wychowawca świetlicy
167 Sosińska Alicja 1985-1999 język polski
168 Biestek Grażyna Małgorzata 1985-2017 wychowawca świetlicy
169 Kućmińska Bogusława 1986-1987 matematyka
170 Nowakowska Dorota 1986-1987 plastyka
171 Izdebska Teresa 1986-1988 plastyka
172 Pucułek Stanisław 1986-1988 matematyka
173 Jakubowski Ireneusz 1986-1989 muzyka
174 Nowak Joanna 1986-1989 muzyka
175 Korus Barbara 1986-1990, 2007-2008 język rosyjski, język polski
176 Trela Anna 1986-1991 technika
177 Szczykutowicz Elżbieta 1986-1992 historia
178 Bąk Jolanta 1986-1993 kultura fizyczna
179 Kowal Iwona 1986-1993 matematyka
180 Milewicz-Tworek Elżbieta 1986-1994 kultura fizyczna
181 Szelest Aleksandra 1986-2001 muzyka
182 Partyka Elżbieta 1986-2008 geografia
183 Marczewska Marzena 1987-1988 język polski
184 Nawrot Dorota 1987-1988 plastyka
185 Osojca Jolanta 1987-1988 nauczanie początkowe
186 Barwinek Beata 1987-1989 biologia
187 Figura Małgorzata 1987-1989 nauczanie klasy „0”
188 Hajzral Małgorzata 1987-1989 geografia
189 Nowak Jolanta 1987-1989 nauczanie początkowe
190 Sochaj Teresa 1987-1989 muzyka
191 Wołoszyn Grażyna 1987-1989 nauczanie początkowe
192 Malinowska Antonina 1987-1990 język polski
193 Miter Zofia 1987-1990 język polski
194 Sałaj Barbara 1987-1991 nauczanie początkowe
195 Kasza Jolanta 1987-1993 język polski
196 Kasperek Magdalena 1987-1997 język polski
197 Hrouda Danuta 1987-1998 kultura fizyczna
198 Chałupczak Maria 1987-2017 plastyka
199 Kozendra Anna 1988-1989 język polski
200 Oksińska Małgorzata 1988-1989 biologia
201 Stysiek Elżbieta 1988-1989 język rosyjski
202 Zielińska Jolanta 1988-1989 plastyka
203 Chyb Małgorzata 1988-1990 biologia
204 Chojnacki Dariusz 1988-1993 muzyka
205 Świat Marek 1988-1994 wychowawca świetlicy
206 Pietroń Beata 1988-1996 nauczanie początkowe
207 Szymkiewicz Elżbieta 1988-1997 nauczanie początkowe
208 Tofil Tomasz 1988-1999 fizyka
209 Bysiak Małgorzata 1988-2010 nauczanie początkowe
210 Jastrzębska Małgorzata 1989-1988 geografia
211 Bajor Daniela 1989-1990 nauczanie początkowe
212 Naumiuk Wioletta 1989-1990 nauczanie początkowe
213 Wójcik Zbigniew 1989-1990 historia
214 Piazdecka Dorota 1989-1991 geografia
215 Janczyk Grażyna 1989-1993 geografia
216 Głowienka Alicja 1990-1991 język polski
217 Pawelec Renata 1990-1991 nauczanie początkowe
218 Rabiej Teresa 1990-1991 język polski
219 Tutaj Grazyna 1990-1991 plastyka
220 Stolarczyk Grzegorz 1990-1992 religia
221 Wróbel Jolanta 1990-1992 nauczanie początkowe
222 ks. Pietraszewski Jan 1990-1993 religia
223 Skwark Dorota 1990-1999 nauczanie początkowe
224 Wolska Dorota 1990-2013 język polski
225 Gozdowska Łucja 1991-1992 religia
226 Lewczuk Anna 1991-1992 religia
227 Gorlowski Tomasz 1991-1999 religia
228 Skrzeczyna Wiesław 1992-1993 kultura fizyczna
229 Nebelska Małgorzata 1992-1997 religia
230 Gajewska Maria 1992-1999 religia
231 Zarychta Andrzej 1992-1999 kultura fizyczna
232 Forębska Zofia 1992-2001 kultura fizyczna
233 ks. Olesiński Stanisław 1993-1995 religia
234 Wojtyniak Barbara 1994-2021 język angielski
235 Jabłońska Anna 1996-1997 język angielski
236 Witkowska Aneta 1996-1997 chemia
237 Szczepanowska Iwona 1996-2004 pedagog szkolny
238 Jerzak vel Dobosz 1999-2008 kultura fizyczna
239 Kasza Małgorzata 1999-2020 nauczanie początkowe
240 Majkowska-Gad Renata 2000-2008 nauczanie początkowe
241 Szczygielska Regina 2000-2012 nauczanie początkowe
242 Kozieł Renata 2000-nadal pracuje nauczyciel bibliotekarz
243 Pustuła Andrzej 2000-nadal pracuje nauczanie początkowe
244 Kowalczyk Małgorzata 2001-2012 nauczanie zintegrowane
245 Zielińska Elżbieta 2002-2007 historia
246 Łukasik Stanisława 2002-2008 religia
247 Attia Renata 2002-2019 język angielski
248 Śliwa Regina 2002-2019 nauczanie początkowe
249 Dziopa Alina 2002-nadal pracuje język niemiecki
250 Wójcik Elżbieta 2002-nadal pracuje nauczyciel bibliotekarz
251 ks. Blady Marek 2003-2007 religia
252 Zych Bożena 2003-2010 wychowawca świetlicy
253 Kołomański Grzegorz 2003-nadal pracuje kultura fizyczna
254 Petrus Renata 2003-nadal pracuje język polski
255 Surma Piotr 2003-nadal pracuje język angielski
256 Król Agnieszka 2004-2005 język angielski
257 Bany Marianna 2004-2006 religia
258 Skiba Jadwiga 2004-2006 język polski
259 Szeląg Urszula 2004-2010 nauczanie początkowe
260 Krzywda Remigiusz 2004-nadal pracuje kultura fizyczna
261 Litwinek Elżbieta 2004-nadal pracuje muzyka
262 Smagór Beata 2004-nadal pracuje pedagog szkolny
263 Czarnecka Monika 2006-2009 religia
264 Kościelecka Iwona 2006-nadal pracuje nauczanie początkowe
265 Mazur Anna 2006-nadal pracuje matematyka
266 Nowak Ewa 2006-nadal pracuje nauczanie początkowe
267 Więckowska Marta 2006-nadal pracuje wychowanie fizyczne
268 Drotlew Anna 2007-2008 informatyka
269 Gawron Marcin 2007-2008 wychowanie fizyczne
270 Kręcisz Dorota 2007-2008 język polski
271 ks. Jaskóła Andrzej 2007-2008 religia
272 Mostek Inga 2007-2009 język angielski
273 Broniś Dorota 2007-2011, 2013-nadal pracuje język polski
274 Sobota Barbara 2007-2019 wychowawca świetlicy
275 Rębiś Małgorzata 2007-2021 nauczanie zintegrowane
276 Lis Elżbieta 2007-nadal pracuje nauczanie zintegrowane
277 Okopień Marta 2007-nadal pracuje język angielski
278 Szostak Katarzyna 2007-nadal pracuje historia
279 Wielgolaska Mirosława 2008-2009 religia
280 ks. Chłosta Zbigniew 2008-2012 religia
281 Woźniak Urszula 2008-2022 wychowanie fizyczne
282 Banasik Krystyna 2008-nadal pracuje przyroda
283 Stępień Dariusz 2008-nadal pracuje informatyka
284 Wieliczko Elżbieta s.Rafaela 2009-2011 religia
285 Bucka Anna 2009-2021 język angielski
286 Misztal Maria (s. Cecylia) 2009-2021 religia
287 Borowska Anna 2009-nadal pracuje nauczanie początkowe
288 Kawalec Monika 2010- 2010 przyroda
289 Rykowski Grzegorz 2010-2010 historia
290 Nyga Małgorzata 2011-2012 muzyka
291 Wiklak Urszula s. Alma 2011-2014 religia
292 Orzechowska Katarzyna 2011-2017 nauczanie początkowe
293 Czekaj Wiesława 2011-2019 nauczanie początkowe
294 Sala Marta 2012-2013 historia
295 Jarczak Anna 2012-2017 język angielski
296 Sodel Urszula 2013-nadal pracuje matematyka
297 ks. Szczęsny Wojciech 2014-2015 religia
298 Bracha-Gerebka Anna 2014-2016 wychowawca świetlicy
299 Wieliczko Joanna s. Noemi 2014-2017 religia
300 Domagała Agnieszka 2015-2019 pedagog specjalny
301 Gołąbek Monika 2015-2019 geografia, nauczanie początkowe
302 ks. Walerczak Konrad 2015–nadal pracuje religia
303 Kisiel Aleksandra 2016-2017 wychowawca świetlicy
304 Kiniorska Hanka 2016-nadal pracuje nauczanie początkowe
305 Pater Renata (s. Łucja) 2017-2018 religia
306 Antecka Anita 2017-2019 język angielski
307 Materny Anna 2017-2020 plastyka
308 Biesiada Elżbieta 2017-2022 fizyka
309 Trzcińska Aneta 2017-2022 technika
310 Rycombel Agnieszka 2017-nadal pracuje nauczyciel wspomagający
311 Stradomska Anna 2017-nadal pracuje chemia, język niemiecki
312 Chmielarska Urszula 2018-2019 EDB
313 Skrzypczyńska Klaudia 2018-2019 język polski
314 Kamińska Kamila 2018-2020 nauczyciel bibliotekarz
315 Kołodziej Agnieszka 2018-2020 geografia
316 Michorek-Kania Sylwia 2018-2020 matematyka
317 Czajkowska Monika 2018-2022 religia
318 Kozieł Patryk 2018-nadal pracuje WOS, historia
319 Kurek Łukasz 2019-2021 w-f
320 Stachura Ewa 2019-2022 język niemiecki
321 Kozieł Kinga 2019-nadal pracuje nauczanie zintegrowane
322 Młynarczyk-Halicka Iwona 2019-nadal pracuje język polski
323 Ciastoń-Legieta Katarzyna 2020-2020 geografia
324 ks. Michał Segiet 2020-2021 religia
325 Pawlik Agnieszka 2020-2021 plastyka
326 Pryciak-Jamrożek Marlena 2020-2021 matematyka
327 Skalska-Łosin Karolina 2020-2022 edukacja wczesnoszkolna
328 Waleniak Ewa 2020-2022 geografia
329 Orkisz Emilia 2020-2023 muzyka
330 Bembenek Iwona 2020-nadal pracuje nauczyciel
331 Gębska-Lisowska Małgorzata 2020-nadal pracuje matematyka
332 ks. Węgrzyn Dariusz 2021- nadal pracuje religia
333 Segiet Michał ks. 2021-2021 religia
334 Krzyczkowski Rafał 2021-2022 język angielski
335 Skrobek Iwona 2021-2022 nauczyciel wspomagający
336 Sobczyk Aleksandra 2021-2022 chemia
337 Kotwica Anna 2021-2023 nauczyciel wspomagający
338 Kondracka Paulina 2021-nadal pracuje język angielski
339 Kwiecień Marzena 2021-nadal pracuje plastyka
340 Szcześniak Agata 2021-nadal pracuje nauczyciel wspomagający
341 Wojciechowska Małgorzata 2021-nadal pracuje nauczyciel wspomagający
342 Zaręba-Michalska Patrycja 2021-nadal pracuje fizyka
343 Adamczyk Agnieszka 2022-2023 wychowanie fizyczne
344 Dudek Aneta 2022-2023 psycholog szkolny
345 Młynarczyk Agnieszka 2022-2023 geografia
346 Ostrowska Katarzyna 2022-2023 edukacja wczesnoszkolna
347 Sikora-Gorzelańczyk Katarzyna 2022-2023 język niemiecki
348 Strózik Mariola 2022-2023 język polski
349 Walerczak-Żołobowska Aleksandra 2022-2023 język polski
350 Zacharz Magdalena 2022-2023 język angielski
351 Delipacy Iwona 2022-nadal pracuje świetlica
352 Gola Klaudia 2022-nadal pracuje edukacja wczesnoszkolna
353 Pawlak Marta 2022-nadal pracuje edukacja wczesnoszkolna
354 Siwek Agnieszka 2022-nadal pracuje edukacja wczesnoszkolna
355 Tusznio Iwona 2022-nadal pracuje technika
356 Ślewa Weronika 2022-nadal pracuje psycholog szkolny
357 Lewandowski Albert 2022-nadal pracuje biblioteka
358 Życiński Maciej 2022-nadal pracuje wychowanie fizyczne
359 Litwinek Maria 2023-nadal pracuje edukacja wczesnoszkolna
360 Wychowaniec Monika 2023-nadal pracuje geografia
361 Aplas Dorota 2023-nadal pracuje WDŻ
362 Buczek Agnieszka 2023-nadal pracuje wychowanie fizyczne
363 Malarczyk Martyna 2023-nadal pracuje nauczyciel wspomagający
364 Mieszczankowska Honorata 2023-nadal pracuje świetlica
365 Walczak Małgorzata 2023-nadal pracuje muzyka
366 Baran Agnieszka 2023-nadal pracuje biologia
367 Jaworska Barbara 2023-nadal pracuje nauczyciel wspomagający
368 Wychowaniec Monika 2023-nadal pracuje geografia
369 Zaręba Maciej 2023-nadal pracuje nauczyciel wspomagający