#MuremZaPolskimMundurem

Podczas zajęć odbywających się w świetlicy, uczniowie SP1 podziękowali naszym żołnierzom, policjantom i strażnikom granicznym pięknymi pracami, […]

Murem Za Polskim Mundurem

Uczniowie z naszej szkoły  wspierają akcję „MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM” Na lekcjach techniki , plastyki […]

Rodzice czytają dzieciom

W dniu 17.11.2021r. na zaproszenie wychowawcy klasy p. Marty Okopień, na zajęcia lekcyjne klasy 1B Szkoły […]