Uwaga – Uczniowie klas VIII oraz Rodzice/Opiekunowie Ósmoklasistów

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Zarządzenie nr 7.2024 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025 w województwie świętokrzyskim.
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w poniższym linku:

https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2024/01/zarzadzenie-nr-7.2024-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-postepowania-uzupelniajacego-a-takze-skladania-dokumentow-do-klas-pierwszych.pdf

Beata Smagór – pedagog szkolny