Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły dla klasy 4b

Tradycją naszej szkoły jest Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica wręczany klasie z najwyższą średnią. Na koniec roku szkolnego 2022/2023 Puchar trafił do rąk klasy 5b, której wychowawcą jest p. Urszula Sodel. W I semestrze roku szkolnego 2023/2024 najwyższą średnią – 5,18 uzyskała klasa 4b z wychowawcą p. Małgorzatą Gębską – Lisowską. Serdecznie gratulujemy 4b wyników i życzymy dalszych sukcesów. 

Anna Mazur