6 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu 2024

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Organizatorem wydarzenia w Polsce, jest od 2005 r. Polskie Centrum Programu Safer Internet, tworzone przez państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

W naszej szkole podejmujemy szereg działań związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. W listopadzie uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w zajęciach                        z funkcjonariuszami policji Komisariatu Policji w Kielcach, podczas których między innymi poruszana była tematyka bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W lutym specjaliści Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przeprowadzili w klasie VIa zajęcia Mechanizmy cyfrowego świata – gra edukacyjna „Misja Kapibary”. Celem gry jest przekazanie młodym ludziom wiedzy, która pozwoli im na świadome poruszanie się po cyfrowym świecie oraz wzmocni ich krytyczne myślenie. Ponadto uczniowie wezmą udział wlekcjach DBI prowadzonych online przez organizatorów i partnerów DBI od 6 lutego do końca marca 2024 (https://www.saferinternet.pl/dbi/lekcjeonline.html).

Tematyka bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni była również poruszona podczas spotkania rodziców z funkcjonariuszką policji Komisariatu I Policji w Kielcach.

Dzień Bezpiecznego Internetu jest to czas przypomnienia i przybliżenia problematyki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz propagowania właściwych zachowań w sieci.

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas