Świetlicowy Konkurs Poezji Patriotycznej „Polsko – Ojczyzno moja”

Ojczyzna, wolność, patriotyzm to w oczach poetów wartości rzędu najwyższego, o których powstało wiele zapisów literackich. Pojęcia ojczyzny, narodu, patriotyzmu odnaleźliśmy w wierszach przedstawionych przez dzieci w ramach Świetlicowego Konkursu Poezji Patriotycznej „Polsko – Ojczyzno moja”.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce 

Natalia Walasek klasa 1b, Łukasz Walasek klasa 1b

II miejsce

Nela Kula klasa 2c, Oliwia Pierzak klasa 3b, Oliwia Sieczka klasa 3b, Oliwier Wiktor klasa 3b

Organizatorzy konkursu:

Elżbieta Litwinek i Anna Borowska