DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA KIELC W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH

W dniu 22.11.2022 r. uczniowie z klasy 2c, którzy uczęszczają na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia szachowe, reprezentowali naszą szkołę w w turnieju szachowym „Drużynowe Mistrzostwa Kielc w Szachach Błyskawicznych”. Był to pierwszy turniej (z trzech zaplanowanych), podczas którego nasi uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności szachowe,
a przy tym dobrze się bawić i integrować z rówieśnikami.

Anna Stradomska

(nauczyciel prowadzący
zajęcia szachowe)