Laboratoria przyszłości – biologia

W czasie rajdu do rezerwatu przyrody Białe Ługi uczniowie klas 7a i 7b korzystali z pomocy dydaktycznych
otrzymanych w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości. Dzięki nim dzieci mogły rozwijać swoją
kreatywność i ciekawość świata. Uczniowie za pomocą stacji pogodowej „Wind and weather” wyznaczali
kierunek i prędkość wiatru, porównywali temperaturę powietrza na podstawie zwykłego i elektronicznego
termometru, wyznaczali kierunki geograficzne za pomocą kompasów oraz zastanawiali się jak powyższe
składniki pogody wpływają na życie organizmów żywych na danym obszarze.

Krystyna Banasik – nauczyciel biologii