ogłoszenia

Informacja dotycząca obiadów – PAŹDZIERNIK 2022

Opłata za obiady w PAŹDZIERNIKU 2022r. wynosi 85,50 zł.

Do 28.09.2022r. należy dokonać opłaty na konto bankowe szkoły (numer konta został podany w deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w SP1 w Kielcach).

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który dokonujemy wpłaty.

Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto bankowe szkoły.


Kierownik świetlicy
Agnieszka Rycombel