CEREMONIAŁ PRZEKAZANIA POCZTU SZTANDAROWEGO

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najbardziej zaszczytnych funkcji w karierze uczniowskiej, przysługującą nominalnie uczniom klasy najwyższej.

Uroczystość przekazania sztandaru Pocztu Sztandarowego odbyła się w dzień zakończenia roku szkolnego 2021/2022r. – 24.06.2022r.

Ustępującemu Pocztowi Sztandarowemu zostały wręczone Dyplomy Uznania w formie podziękowania za pełnienie ceremoniału Pocztu Sztandarowego oraz godne reprezentowanie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica podczas uroczystości szkolnych na terenie szkoły i poza nią.

Chorąży:
Kamil Kumalski kl. 8c
Asysta:
Odetta Relidzyńska kl. 8a
Nikola Bieniek kl. 8a

Chorąży:
Mateusz Szczytowski kl. 8c
Asysta:
Gabriela Brych kl. 8a
Julia Cury kl. 8a

Poczet sztandarowy z wytypowanych uczniów klas VII wyróżnia się w nauce i nienaganną postawą oraz wzorowym zachowaniem w następującym składzie:

Chorąży:
Maciej Kazusek kl. 7a
Asysta:
Karolina Plech  kl. 7b
Aleksandra Gałecka kl. 7b

Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski, Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Posiadanie sztandaru jest dumą całej społeczności szkolnej. Uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego wymagają zachowania należytej powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

Opiekun Pocztu Sztandarowego:
mgr Marta Więckowska
mgr Katarzyna Szostak