„Znajdź właściwe rozwiązanie:”

W bieżącym roku szkolnym, uczniowie klas 5a, 6a, 6b i 8b na zajęciach z wychowawcą realizowali program „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Program ten jest kontynuacją działań edukacyjnych w ramach rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Jego głównym celem  jest zapobieganie paleniu tytonia wśród młodzieży. Podczas pięciu lekcji warsztatowych: „Poznajmy się bliżej”, „Laboratorium ciała”, „Naucz się mówić NIE”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Uwierz w siebie” nasi wychowankowie poszerzyli swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego oraz zagrożeń płynących  z czynnego i biernego palenia.Ponadto poznali bliżej funkcjonowanie ludzkiego organizmu i mieli możliwość ćwiczyć różne formy zachowań asertywnych. Na zakończenie realizacji, chętni piątoklasiści przygotowali plakaty na temat szkodliwości palenia papierosów.

                                                                                              Katarzyna Szostak

                                                                                              koordynator programu