III miejsce Ewy Hlebickiej – Józefowicz w III Miejskim Konkursie Krasomówczym  „Mistrz słowa 12+”

W piątek 27 maja 2022 r. odbył się etap finałowy III Miejskiego Konkursu Krasomówczego „Mistrz słowa 12+”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 28 im. Żołnierzy 4 pp „Czwartaków” w Kielcach. Motto tegorocznej edycji brzmiało: „Prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas poczucie, że sami możemy stać się wielcy.”

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy mieli za zadanie przygotować wywiad z osobą, którą uważają za wzór do naśladowania lub reportaż na temat osoby, która jest dla nich autorytetem. W drugim etapie konkursu należało wygłosić wypowiedź argumentacyjną na wybrany spośród zaproponowanych temat.

Naszą szkołę reprezentowały: Klaudia Durlik i Ewa Hlebicka- Józefowicz z kl. 8c.

Jury, w którego składzie zasiedlipani Elżbieta Sornat, nauczyciel języka polskiego, metodyk  z SODMiDN, doktor Agnieszka Rosińska-Mamej z Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach oraz pani Marzena Zdanowska, nauczyciel języka polskiego z SP nr 28 w Kielcachwyłoniło laureatów.

Ewa Hlebicka- Józefowicz zajęła 3. miejsce. To kolejny sukces Ewy w tym konkursie. Niewątpliwie jest ona Mistrzynią Krasomówstwa.

Tytułu laureata i finalisty skutkuje wpisem na Świadectwie Ukończenia Szkoły i dodatkowymi punktami w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Gratulujemy serdecznie

                                                           Dorota Broniś