XIX Międzyszkolny Konkurs Literacko – Plastyczny „Z ekologią za pan brat” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT” odbywającego się od 14 lutego do 29 kwietnia 2022 r.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Pana Prezydenta Miasta Kielce oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i jest przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII kieleckich szkół podstawowych.

Celem konkursu jest uświadomienie uczniom ich wpływu na stan środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

Będzie on rozgrywany w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Uczestnicy indywidualni mogą:

a) wykonać pracę plastyczną techniką dowolną na temat „LEŚNA SIEĆ POKARMOWA”(format A3),

b) napisać opowiadanie (maksimum 3 strony) lub 2 – 3 wiersze na temat: „MOJA EKOLOGICZNA PRZYGODA”,

c) przygotować prezentację multimedialną na temat: „ROLA LASÓW W OCZYSZCZANIU POWIETRZA”,

d) wykonać 3 zdjęcia na temat: „KIELCE BEZ SMOGU”,

e) nagrać solo lub zespołowo piosenkę o tematyce ekologicznej na nośnik (pendrive, płyta CD lub DVD) .

Termin dostarczania prac: 4 kwietnia 2022 r. (poniedziałek).

Każdy uczestnik może uczestniczyć we wszystkich kategoriach konkursu.

Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Zgłoszenia wraz z pracami prosimy wysyłać na adres ekologia@sp1.kielce.eu

Prosimy o zapoznania się z regulaminem konkursu:

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie
Regulamin konkursu

Organizatorzy konkursu:
dyr. Żaneta Szczepaniak
Piotr Surma
Krystyna Banasik
Dariusz Stępień
Dorota Broniś
Marzena Kwiecień
Emilia Orkisz