II Wojewódzki Konkurs „Ökomode – ekologiczna moda niemieckiego obszaru językowego” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach wraz nauczycielami zapraszają uczniów do udziału w II edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ökomode – ekologiczna moda niemieckiego obszaru językowego” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy na temat ochrony środowiska oraz rozbudzenie zainteresowań językiem niemieckim.
Ubiegamy się w Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty o to, aby otrzymanie tytułu laureata i finalisty skutkowało wpisem na Świadectwie Ukończenia Szkoły oraz przyznaniem 3 punktów, które zostaną doliczone przy rekrutacji do szkoły średniej (decyzja ta będzie znana pod koniec lutego). Laureaci oraz finaliści otrzymają atrakcyjne nagrody.
Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach. Poszczególne etapy konkursu odbędą się w dniach:
I etap – 25 lutego 2022, odbędzie się w szkole macierzystej ucznia. Tan etap polega na napisaniu przez ucznia testu leksykalno – językowego w języku niemieckim.
II etap – polega na przysłaniu do dnia 18 marca 2022 roku do organizatora konkursu prezentacji multimedialnej. Tematem przewodnim prezentacji wykonanej w języku niemieckim jest ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia „Recykling – odzyskaj-korzystaj”.
III etap – odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2022 roku na platformie edukacyjnej teams lub w szkole organizatora konkursu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.
Szczegółowe kryteria oceny prac konkursowych znajdują się w regulaminie konkursu.
Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezydent miasta Kielce. Patronat medialny sprawują „Echo Dnia”, Radio Kielce oraz TVP Kielce.
Na zgłoszenia do konkursu organizatorzy czekają do dnia 18 lutego 2022roku. W zgłoszeniu (wiadomość mailowa) proszę podać nazwę szkoły, adres mailowy, na który będą wysyłane wszystkie informacje dotyczące konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwisko opiekuna oraz jego numer telefonu. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres ewa.stachura@sp1.kielce.eu.

Regulamin konkursu
Zgoda rodziców/opiekunów
Zakres wiedzy i umiejętności

Organizatorzy konkursu:
dyr. Żaneta Szczepaniak
Alina Dziopa
Kinga Kozieł
Marta Pawlak
Ewa Stachura