„Good Deeds Day, czyli Dzień Dobrych Uczynków”

19 listopada 2021r. 4 – osobowa grupa wolontariuszy wraz z opiekunem uczestniczyła
w spotkaniu zorganizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu. Dotyczyło ono
Good Deeds Day, czyli Dnia Dobrych Uczynków

Podczas spotkania uczestnicy zostali zapoznani z ideą Good Deeds Day, możliwością zaangażowania i przeprowadzenia go w swoim mieście. Wydarzenie to odbywa się na całym świecie. Od tego roku Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach będzie pełniło rolę lidera w Polsce. 

Dodatkowo koordynatorzy oraz wolontariusze zostali zaproszeni na projekcję filmu
w ramach Festiwalu WatchDocs ,,Czysta Sztuka”, który podejmuje temat Białorusi i obecnej sytuacji w kraju. Następnie odbyła się dyskusja z panelistami, którzy są ekspertami w tej dziedzinie, w tym z Panią Janiną Ochojską. 
Spotkanie było bardzo owocne w treści oraz upłynęło w miłej atmosferze.

ks. Konrad Walerczak
p.Paulina Kondracka
p.Małgorzata Wojciechowska