Trzecioklasiści biorą udział w konkursie

Konkurs „Bóbr” jest międzynarodowym konkursem zainicjowanym w roku 2004 na Litwie. Jest on przeprowadzany raz w roku jednocześnie w większości uczestniczących w nim krajach.

W Polsce, organizatorami Konkursu „Bóbr” są: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, firma Learnetic z Gdańska  oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (OKP-PTI).

Głównym celem konkursu jest rozwój umiejętności znajdowania rozwiązań do problemów różnych dziedzin przy świadomym wykorzystaniu metod i narzędzi informatycznych, kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

18 listopada 2021 r. chętni uczniowie klas trzecich wzięli udział w konkursie on-line „BÓBR Skrzat”. W szkole, pod nadzorem nauczyciela i  z pomocą komputera na oprogramowaniu konkursowym, rozwiązywali oni zadania, w których należało wskazać dokładnie jedną z możliwych odpowiedzi.

Czekamy na wyniki 🙂

Kinga Kozieł
Elżbieta Lis