#MuremZaPolskimMundurem

Podczas zajęć odbywających się w świetlicy, uczniowie SP1 podziękowali naszym żołnierzom, policjantom i strażnikom granicznym pięknymi pracami, za obronę granic Polski.

Dzięki tej akcji dzieci dowiedziały się na czym polega zawód żołnierza i strażnika granicznego. Zdały sobie również sprawę z odpowiedzialności jaka na nich spoczywa i z ich odwagi. Zwłaszcza że w obecnej sytuacji na granicy Polski z Białorusią od miesięcy trwa kryzys migracyjny, który ostatnio uległ zaostrzeniu. Dzieci własnoręcznie stworzonymi pracami chciałyby im symbolicznie podziękować i wesprzeć w pełnionej służbie.

Nauczyciele świetlicy