Poczet Sztandarowy

Delegacja Naszej Szkoły Pocztu Sztandarowego w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, wzięła udział przed dawną siedzibą dowództwa 2. Dywizji Piechoty Legionów w Kielcach przy ul. Kapitulnej 2 w odsłonięciu tablicy pamięci gen. Bolesława Jerzego Roi, współtwórcy Wojska Polskiego. Spotkaliśmy się w historycznym miejscu, aby oddać cześć generałowi Bolesławowi Roi, który szczycił się czterema Krzyżami Walecznych, Orderem Srebrnym Virtuti Militari. Generał Bolesław Roja, gdy się urodził był piątym pokoleniem Polaków żyjących w niewoli. Nie miał prawa znać niepodległej Polski. Był reprezentantem tej specyficznej kresowej duszy, którą znamy z wierszy Adama Mickiewicza. Duszy, która pchała nas do odzyskiwania niepodległości, do walki o suwerenny wolny kraj. Droga życiowa generała Bolesława Roi od początku podporządkowana była idei tradycji niepodległej Polski.
Odsłonięcie tablicy było elementem działań mających na celu zachowanie pamięci o generale Bolesławie Roi.
Organizatorami uroczystości byli: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów, Stowarzyszenie Pamięć i Tradycja im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie i Delegatura w Kielcach.
Udział wzięli:
Poczet Sztandarowy
1. Kamil Kumalski
2. Odetta Relidzyńska
3. Julia Cury

Opiekun:
Marta Więckowska