„Kwadrant” dla klas VI pod hasłem; „Żaden lek nie zastąpi ruchu”

Dnia 28 września 2021 r. odbył się Turniej Gry  „Kwadrant”  dla klas szóstych pod hasłem: „Żaden lek nie zastąpi ruchu”. Turniej został przeprowadzony w  ramach  Europejskiego Tygodnia Sporu,a  rozegrany na świeżym powietrzu. Wszyscy uczniowie z radością i ogromnym zaangażowaniem  toczyli sportowy „bój”,  prezentując jednocześnieumiejętność przestrzegania zasad fair play.  Uzyskano wynik 28 : 24 – klasa VI A zajęła I miejsce, a klasa VIB II miejsce. Wszystkim uczestnikom gry serdecznie gratulujemy prawdziwie sportowej postawy, życząc, by w życiu codziennym stosowali ten najzdrowszy i najłatwiej dostępny lek.

                                                                                               Urszula Woźniak