Dni wolne

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach informuje, że 06.09.2021r. i 07.09.2021r. w naszej szkole są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Świetlica zapewnia opiekę w pełnym wymiarze godzin czyli od 6.30 do 17.00.

Szczegółowe informacje będą przesłane poprzez dziennik elektroniczny.

dyrekcja szkoły