Poczet Sztandarowy w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach na rok szkolny 2021/2022

Ceremoniał szkolny jest bardzo ważnym elementem kształtującym w środowisku uczniowskim postawy patriotyczne oraz uczącym szacunku do tradycji narodu polskiego i symboli narodowych. Podczas obchodów uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 na terenie szkoły ważną sprawą są regulaminowe zasady stosowania tego o to ceremoniału.

Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą:

  • Chorąży (sztandarowy) – 1 uczeń
  • Asysta – dwie osoby (uczennice)

Poczet sztandarowy z wytypowanych uczniów klas VIII wyróżnia się w nauce i nienaganną postawą oraz wzorowym zachowaniem w następującym składzie:

Chorąży:
Kamil Kumalski kl. 8c
Asysta:
Odetta Relidzyńska kl. 8a
Nikola Bieniek kl. 8a

Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).

Opiekunowie Pocztu Sztandarowego:
mgr Marta Więckowska
mgr Katarzyna Szostak