ePUAP

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach informuje, że została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy dokonać bezpłatnej rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl 

Bezpośredni adres do skrzynki:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SPnr1wKIELCACH

Identyfikator Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
/SPnr1wKIELCACH/SkrytkaESP