Z niemożliwego robimy MOŻLIWE

Spełniamy marzenia Podążamy za pasją 

Odkrywamy talenty 

Rozwijamy zainteresowania

Nigdy nie rezygnujemy Osiągamy cele ?

Małe Formy Artystyczne ? SP 1 stanowią niezwykle ważny element w pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły podstawowej.

Uczą wystąpień publicznych, odkrywają dziecięce talenty i wykorzystują tkwiący w szkole potencjał, kształtują postawy społeczne.

https://drive.google.com/file/d/1T3_lfkH1nSnsgUPxrjv4ZVJh492tZxVs/view?usp=drivesdk
Opracowała:

Marta Więckowska

Ewa Nowak