Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy

Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego, której organem prowadzącym jest Gmina Kielce.
Zadaniem placówki jest rozwijanie różnorodnych uzdolnień i zainteresowań uczestników, pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy, stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego i fizycznego osobom szczególnie utalentowanym w różnych dziedzinach, a przede wszystkim w poszczególnych dyscyplinach sportowych.
W naszej szkole przy współpracy z MSOS realizowane są zajęcia z gimnastyki sportowej dla kl. I-IV 🤸‍♀️ I zajęcia z bilarda dla kl. IV-VIII 🎱

Gimnastyka sportowa – zajęcia
Gimnastyka – stanie na rękach
Szkoła Podstawowa – nasza przygoda z gimnastyką
Gimnastyka – ćwiczenia na drążku
Grupa średnio-zaawansowana gimnastyka sportowa
Grupa początkująca z gimnastyki sportowej
Terminarz zajęć z Gimnastyki Sportowej

Marta Więckowska