ogłoszenia

UWAGA!!!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach zwraca się z prośbą do rodziców o kontrolowania stanu zdrowia swoich dzieci. Prosimy, aby:

• codziennie mierzyć temperaturę ciała,
• zwrócić uwagę na występowanie objawów infekcji (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel, duszności).

Prosimy o nie przysyłanie do szkoły dzieci przeziębionych, a w przypadku, gdy wróciliście Państwo z regionów zagrożenia koronawirusem i gdy wystąpiły objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego oraz poinformować Dyrekcję Szkoły.

Przypominamy również o konieczności przestrzegania zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

            Szczegółowe ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI znajdują się na stronie internetowej szkoły – zakładka „Dla Rodziców” w Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, Warszawa, 27.02.2020 r.

Dyrekcja Szkoły