MOC JEST W NAS!!!

Osiągnięte umiejętności i zdolności zrealizowaliśmy wreszcie przez pokazanie naszego Innowacyjnego Widowiska Tanecznego pod tytułem: „KAŻDY MA MOC SPEŁNIANIA SWOICH MARZEŃ”. Na scenie wystąpiło 25 uczniów klas I –III z pomocą starszych uczniów naszej szkoły jak i ich nauczycielami.
Nasza innowacja dała możliwość już kilku wystąpień i pokazów, które umożliwiły uczniom przeżywanie sukcesu i satysfakcji z własnej pracy.
Pokazaliśmy, że Szkoła jest miejscem wszechstronnego rozwoju ucznia, przede wszystkim w zakresie ruchowym i emocjonalnym, jak i również wspiera go w rozwoju jego pasji. Poprzez naszą Innowację ukierunkowaliśmy uczniów w dążeniach do zbudowania własnych wartości i pomimo przeciwności, dążenia do osiągnięcia wyznaczonego celu i realizowania własnych marzeń. Uświadomiliśmy uczestników, że społeczność szkolną jako formę wspólnoty wychowawczej nie stanowią tylko uczniowie, ale ich rodzice i nauczyciele współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku. Pokazaliśmy również, że integracja umożliwia poprawę warunków życia i otwiera drogę do sukcesu-wystarczy upór, odwaga i wytrwałość.

Ewa Nowak
Marta Więckowska