Zajęcia taneczne

Istotną rolę w tworzeniu warunków do rozwoju aktywności ruchowej dziecka odgrywa nauczyciel, który umożliwia organizowanie sytuacji tzw. inspirujących, wyzwalających twórczość dzieci w różny sposób np. przez muzykę i taniec. Nauczyciel powinien być osobą inspirującą i organizującą warunki co daje dziecku poczucie swobody, bezpieczeństwo i pewność, że jest akceptowane. Dla dzieci w tym wieku nie tyle istotny jest wynik ich aktywności, lecz sam proces tworzenia i czynności z nim związane. Aktywność ruchowa pozwala dziecku lepiej poznać otaczający świat, jego właściwości, elementy, relacje między nimi. Dzięki niej dziecko buduje swoje miejsce w świecie. Aktywność ruchowa jest przejawem poziomu jego rozwoju, jak i czynnikiem stymulującym dalszy rozwój.

Marta Więckowska
Ewa Nowak